Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
1TB Hữu BịNgoài--
Trong--
2Cống An BàiCG--
SS--
3TB Cốc ThànhTrong--
Ngoài--