Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      20/08/2019
TG GT 6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h
1TB Hữu BịNgoài--
Trong--
2Cống An BàiCG--
SS--
3TB Cốc ThànhTrong--
Ngoài00:04139