Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h MAXMIN
1TB Hữu BịNgoài11:151641641571441341191038216443
Trong11:1581818182818181818280
2Cống An BàiCG-:-
SS-:-
3TB Cốc ThànhTrong-:-
Ngoài11:1516616716415514513611810216726